SOLID prensiplerinde ikinci harfi temsil eden Open/Closed prensibine göre nesneler geliştirmeye açık ama değişime kapalı olmalıdır. Adapter Design Pattern de tam olarak bu prensibe hizmet eder. Yani…
Newsletter

Get the latest Laravel/PHP jobs, events and curated articles straight to your inbox, once a week

Community Partners